Jdi na obsah Jdi na menu
 


státy

6. 1. 2013

 Albánie

 Země leží v západní části balkánského poloostrova u jaderského moře na její území zasahují dinarske hory. Je severozápadním sousedem řeckasoutěskou dlouhou 100m protéká řeka Drin

hlavní město:tirana

Andora :  

Malá země rozkladající se přes ostré hřebeny a hluboká údolí pirenejského pohoří.Státním zřízením v tomto státě je knížectví.

hlavní město : Andora la Vella

Belgie:

tato země leží u Německa.zde sídlí Evropská únie.

hlavní město:Brusel

 Bělorusko:

Největší řeky jsou Pripjať a Dněpr.Zemědělská země západně od Ruska.

hlavní město Minsk

Bosna a Hercegovina:

Země ležící na baltskémpoloostrově.tímto státem,který se nachazí západně od Černé hory

a Srbska,teče tady řeka Bosna.

hlavní město: sarajevo

Bulharsko:

Země se nachazí u Černého moře a svou jižní částí sousedí s Řeckem rozmanitá krajina hor a údolí.Výrobce růžového oleje.

hlavní město:Sofia

Černá Hora

 Stát se nacházína balkanském poloostrově.Získal nezavislostv roce 2006.Povrch je převážněhornatý.Část území leží na pobřeží Jaderského moře.                                                           Sousední státy jsou Bosna a Hercegovina,srbsko a albánie.Obyvatelé jsou převážně černohorci

hlavní město: Podgorica

Česká republika:

 Územím tohoto státu i jeho starým multikulturním hlavním městěm  protéká řeka Vltava

Touto středoevropskou zemí prochází staré obchodní cesty  z  východu na západ a ze severu na jich.

Hlavní město: Praha

 

Dánsko:

Nížinatá země ležící u severního moře.technicky vyspělé zemědělství.Součástí tohoto státu je ostrov Grónsko o rozloze 2mil.km2.Severoevropská země sousedící na jihu s Německem . Zbytek země je obklopen mořem.

Hlavní město:Kodaň

Estonsko:

Tato země ležící u Baltského moře,hlavní město leží u Finského zálivu.Rozsáhlá těžba břidlice.

Hlavní město: Tallinn

Finsko:

Země ležící na severu Evropy. Sousedí s Ruskem. Lesy  jsou  významným krajinným prvkem této země tato oblast se jmenuje  Tisíce jezer v překladu tato oblast leží  severně od Estonska

Hlavní město:Helsinky

Francie:

Třetí největší stát Evropy. Část pobřeží leží v Biskajském zálivu. Třetina území se využívá k  zemědělství. Pyrenejské pohoří tvoří 450km hranici se Španělskem. Země je proslulá svým vínem.

Hlavní město: Paříš

Chorvatsko:

Země balkánského poloostrova u jaderského moře s mnoha ostrovy u pobřeží.  Můžeme zde narazit na vlnky a zelené ještěrky. Hranici mezi touto zemí a Bosnou Hercegovinou tvoří část toku řeky Sávy.

Hlavní město: Záhřeb

Irsko:

Tato země se rozprostírá přes většinu území ostrova v severní části Atlantského oceánu. Nalézá se zde jeden z největších zinkových dolů na světě. zemědělská země na západ od Velké Británie. 

hlavní město:Dublin

Island:

Tento stát se nachází na ostrově ležícím severozápadně od Evropy,poměrně vzdáleném od jejího pobřeží. Nachází se zde mnoho sopek a termálních pramenů a také několik vysokohorských ledovců.

Hlavní město:Reykjavík

Itálie:

Tato země se rozkládá na Apeninském poloostrově, který ční do Středozemního moře. Tamní nejdelší řekou je Pád. Severní částí se táhnou hřebeny Alp s výškou až 4000m.n. m.

 

Kosovo:

Země na sever od Makedonie. Více než 90% procent obyvatel jsou Albánci. Nachází se zde mnoho kostelů, mešit a hradů z období 11. do 15 století,některé jsou již zříceniny.Čtyři kláštery jsou zahrnuty do seznamu UNESCO.

Hlavní město: Priština

 

Lichtenštejnsko:

Malá alpská země nalézající se v údolí řeky rýn. Knížectví ležící mezi Švýcarskem a Rakouskem.

Hlavní město:Vaduz

 

Litva:

Nízko položená rovinatá země, ležící u Baltského moře. Na východě sousedí s Běloruskem. Země se zaměřením na zemědělství, nacházející se severovýchodně od Polska. Nejjižnější pobaltská republika.

Hlavní město:Vilnius

 

Lotyšsko:

Rovinatá země ležící u Rižského zálivu Baltského moře. Leží mezi Estonskem a Litvou, jsou tu četné borové lesy, řada jezer a hojnost zvěře.

     Hlavní město:Riga

 

Lucembursko:

Malá země s velkým slévárenským průmyslem, ležící mezi Belgií a Německem. Sousedí také s Francií. Vlajka této země je snadno zaměnitelná s Nizozemskou vlajkou.

Hlavní město:Lucemburk

 

Maďarsko:

 

Hlavní město této země dělí na dvě části řeky Dunaj. Země zabývající především zemědělskou výrobou. Sousedí se sedmi státy,dva z nich jsou Rumunsko a Rakousko. Hlavní město:Budapešť

Makedonie:

Země balkánského poloostrova, ležící mezi Albánii a Bulharskem. Tato země leží jižně od Srbska a Černé hory a jejím územím vede hlavní cesta do Řecka.

Hlavní město:Skopje

 

Malta:

Malá, hustě osídlená oblast ve středozemním moři. Je zastávkou milionů tažných ptáků.

Stát tvoří tři malé ostrovy, vzdálené 90km od Sicílie.

Hlavní město:Valletta

Moldavsko:

Země ležící blízko Černého moře. Protéká jí řeka Dněstr. Země sousedí s Ukrajinou a Rumunskem. Zemědělství, pěstování vína.

  Hlavní město:Kišiněv

 

Monako:

Malá země ležící na Riviéře. Její území je tvořené výhradně městskou zástavbou. Země se nachází na pobřeží Středozemního moře. Můžete zde navštívit Monte Carlo nebo poblíž ležící francouzské město Nice.

Hlavní město:Monako-Ville

 

Německo:

Pobřeží této země se nachází u Severního a Baltského moře. Vydatná ložiska uhlí a hustá dopravní síť. Sousedí s devíti státy např. Polskem a Francií. V horách na jihu této země pramení řeka Dunaj.                  Hlavní město:Berlín

 

Nizozemsko:

Jeden z nejhustěji osídlených států v Evropě. Vlévají se zde do Severního moře řeky Šelda, Maasa a Rýn. Hraničí s Německem a Belgií. Téměř polovinu území tvoří tzv. poldery+.Země je proslulá pěstováním a vývozem květin.                    

Hlavní město:Amsterdam

Norsko:

Hornatá zem ve Skandinávii. Při pobřeží má četné fjordy. Sdílí hranici se Švédskem.Je to rybářská velmoc a v moři těží ropu a zemní plyn.    Hlavní město:Oslo

 

 

Polsko:

Rovinatá zem ležící mezi Baltským mořem a slovenskou republikou. Řeky Visla a Odra. Země je východně od Německa. Hnízdí zde největší populace rákosníka na světě.

Hlavní město:Varšava

 

Portugalsko:

Součástí této země, nacházející se na pyrenejském poloostrově, je ostrov Madeira. Země známá svými víny. Země obklopena na pobřeží Atlantským oceánem a na souši Španělskem. Rostou zde korkové duby. Země je významným dodavatelem přírodního korku.           Hlavní město:Lisabon

 

Rakousko:

Země svou severozápadní částí hraničí se Slovenskem. Jejímu území vévodí Alpy, s nejvyšší horou Grossglockner, vysokou 3797 metrů. Vídní protéká řeka Dunaj.     Hlavní město Vídeň

Rumunsko:

Rumunsko leží u Černého moře. Vévodí jí karpatské pohoří. Na jihu této země tvoří řeka Dunaj přírodní hranici s Bulharskem. Země je bohatá  na minerály.  Hlavní město Bukurešť       

Rusko:

 Veletoky jako Lena a Ob Jsou větší než Volha-Největší řeka Evropy, která také protéká Ruskem. Rusko je největší stát světa a po něm je Kanada Rusko má rozlohu cca 17mil. Km2 Kanada cca 9,9mil.km2.

Hlavní město:Moskva

Řecko:

Hornatá země a také bylo starověké centrum Balkánského poloostrova. Země ležící u Středozemního moře. Její jižní část se rozprostírá na Peloponéském poloostrově.Turisty oblíbená zem.   Hlavní město:Athény

  San Marino:

Malá země ležící na Adriatické straně Apeninského pohoří blízko Rimini. Tento stát se nachází v Itálii    Hlavní město: San Marino

Slovensko:

V této zemi najdeme část Karpatského pohoří. Hlavní město leží na hranici s Rakouskem. Země leží na jich od Polska. Je to náš východní soused.   Hlavní město:Bratislava                                                                                                                                                                                             

Slovinsko:

Země lesů a hor, jižně od Rakouska. Stejně jako v sousedním Chorvatsku i zde můžeme nalézt všechny druhy Evropských datlů. Hlavní město: Lublaň

Velká Brytánie:

Touto zemí prochází takzvaný nultý poledník, od kterého měříme takzvaný universální čas. V této zemi vznikla železnice. Celé území je obklopené mořem. Hlavní město:Londýn

Srbsko:

Stát leží ve středu Balkánského poloostrova. Velký chov dobytka. Tranzitní země pro různé druhy dopravy např. železniční nebo lodní na řekách jako je Dunaj, Sava, Tisa nebo Morava.                                        Hlavní město:Bělehrad

 

Španělsko:

Kromě největších dolů na rtuť na světě. Rybářská velmoc na pyrenejském poloostrově. Na jihu ji od Afriky odděluje Gibraltarský průliv. Hlavní město: Madrid  

Švédsko:

Země borových lesů a polárních nocí. Je pátou největší zemí Evropy. Udělují se zde Nobelovi ceny. Zemi obývají losy.Losy obývají i Finsko a Norsko.  Hlavní město:Stockholm

Švýcarsko:

Tato země s vrcholky vysokými přes 4000m n. m leží severně od Itálie. Sousední státy jsou Francie a Rakousko a již zmíněná Itálie. Země je proslulá výrobou sýrů a hodinek.

Hlavní město: Bern

Turecko

Hornatá země ležící mezi Středozemním mořem a Černým mořem jejím největším městem je Istanbul. Hlavní město:Ankara

 

Ukrajina:

Touto zemí protéká od severu na jich řeka Dněpr, ústící do Černého moře. Část země leží na Krymském poloostrově. Svoji východní a severní hranici sdílí s Ruskem.

 Vatikán:

Nezávislé území na kterém žije papež Benedikt XVI. Toto území leží na severozápadní straně Říma. Je nejmenší zemí světa.

 

Partneři:www.živočichové.estranky.cz      

 
 

 

Poslední fotografieArchiv

Kalendář
<< srpen / 2019 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 14240
Měsíc: 139
Den: 7